FRACHT MORSKI

Magazyn usługi

Wysoce profesjonalny, ekonomiczny i wysokiej jakości produkt
Kompleksowy międzynarodowy dostawca usług logistycznych dla globalnego handlowca

Magazyn usługi

MAGAZYN
OFEROWANE USŁUGI
 • Magazynowanie kolekcji
 • Magazynowanie tymczasowe
 • Magazynowanie farszu kontenerowego
 • Konsolidacja wielu fabryk
 • Zarządzanie zapasami
 • Magazyn celny
 • Magazynowanie chłodnicze
 • Magazynowanie w kontrolowanej temperaturze
 • Magazynowanie towarów niebezpiecznych
 • Usługi odbioru/dostawy
 • Sortowanie towarów
 • Usługi pakowania/przepakowywania
 • Usługi etykietowania
 • Usługi montażowe

W stale zmieniającym się krajobrazie światowego handlu wydajne i niezawodne usługi magazynowania są najważniejsze. W Dantful International Logistics jesteśmy dumni z oferowania kompleksowych rozwiązań magazynowych dostosowanych do różnorodnych potrzeb naszych klientów. Nasza szeroka oferta usług zapewnia bezpieczne przechowywanie, efektywne zarządzanie i terminową dostawę towarów, optymalizując w ten sposób cały proces łańcucha dostaw.

Usługi magazynowania są kluczowym elementem spedycja, zapewniając niezbędne wsparcie przedsiębiorstwom poprzez wypełnienie luki między produkcją a dystrybucją. Wykorzystując zaawansowane technologie i strategiczne lokalizacje, Dantful International Logistics dostarcza opłacalne i wydajne rozwiązania magazynowe, które zwiększają efektywność operacyjną i zmniejszają złożoność logistyczną. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy dużego przedsiębiorstwa, nasze usługi magazynowania zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić elastyczność i skalowalność, których potrzebujesz, aby prosperować na dzisiejszym konkurencyjnym rynku.

Nasz zespół dba o to, aby każdy aspekt przechowywania i obsługi Twoich towarów spełniał najwyższe standardy jakości. Korzystamy z zaawansowanego oprogramowania do zarządzania zapasami, które wykorzystuje technologię skanowania i kodów kreskowych. Dzięki temu możemy skutecznie sprawdzać i odbierać towary, oznaczać je kodami kreskowymi 1D lub 2D oraz śledzić każdą pozycję i podpozycję w czasie rzeczywistym. Wdrażając te działania, osiągamy precyzyjną kontrolę nad procesami i eliminujemy błędy.

Spis treści

Lokalne usługi magazynowania w Chinach

Dantful International Logistics oferuje szereg lokalnych usług magazynowania w Chinach dostosowanych do unikalnych potrzeb przedsiębiorstw działających na terenie kraju. Nasze lokalne rozwiązania w zakresie magazynowania są strategicznie zlokalizowane, aby zapewnić łatwy dostęp i efektywną dystrybucję na kluczowe rynki. Oto podstawowe usługi, które oferujemy:

Magazynowanie kolekcji

Autonomiczne magazynowanie zbiorów usługi mają na celu konsolidację przesyłek od wielu dostawców, usprawnienie łańcucha dostaw i zmniejszenie ogólnych kosztów transportu. Usługa ta jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorstw, które wymagają agregacji towaru przed dalszą dystrybucją.

 • Definicja i korzyści

  • Magazynowanie zbiorcze polega na gromadzeniu towarów od różnych dostawców w jednym miejscu.
  • Korzyści obejmują obniżone koszty transportu, lepsze zarządzanie zapasami i zwiększoną wydajność łańcucha dostaw.
 • Odpowiednie scenariusze i referencje klientów

  • Idealny dla firm mających wielu dostawców lub tych, którzy chcą zoptymalizować swój łańcuch dostaw.
  • „Magazynowanie kolekcji firmy Dantful znacząco usprawniło nasz proces dystrybucji, umożliwiając nam skuteczniejsze zarządzanie zapasami.” – Opinia Klienta

Magazynowanie tymczasowe

Autonomiczne tymczasowe magazynowanie usługi zapewniają elastyczne rozwiązania w zakresie przechowywania dla firm, które potrzebują opcji krótkoterminowego przechowywania. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z sezonowymi wahaniami popytu, czy z nieoczekiwanymi nadwyżkami zapasów, nasze magazyny tymczasowe mogą zaspokoić Twoje potrzeby.

 • Przypadki użycia i korzyści

  • Magazynowanie tymczasowe doskonale nadaje się do zarządzania zapasami sezonowymi, obsługi nadmiaru zapasów lub wspierania kampanii promocyjnych.
  • Korzyści obejmują elastyczność czasu przechowywania, oszczędności i możliwość skalowania przestrzeni dyskowej w razie potrzeby.
 • Odpowiednie scenariusze

  • Branże handlu detalicznego, FMCG (szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych), handlu elektronicznego i branży produkcyjnej często korzystają z magazynów tymczasowych w celu skutecznego zarządzania zapasami.

Magazynowanie farszu kontenerowego

Autonomiczne magazynowanie napełniania kontenerów usługi zapewniają sprawny załadunek Państwa towarów do kontenerów w celu wysyłki międzynarodowej. Usługa ta ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wykorzystania przestrzeni w kontenerach i zapewnienia bezpiecznego transportu Twoich produktów.

 • Efektywny załadunek kontenerów

  • Fachowo zarządzane procesy załadunku w celu maksymalizacji wykorzystania przestrzeni i minimalizacji kosztów transportu.
  • Stosowanie zaawansowanych technik i sprzętu w celu zapewnienia bezpiecznego załadunku.
 • Korzyści dla żeglugi międzynarodowej

  • Mniejsze ryzyko uszkodzenia podczas transportu dzięki bezpiecznemu i zoptymalizowanemu opakowaniu.
  • Większa wydajność procesu wysyłki, co prowadzi do skrócenia czasu dostawy.

Konsolidacja wielu fabryk

Autonomiczne konsolidacja wielu fabryk Usługa umożliwia przedsiębiorstwom łączenie towarów z różnych zakładów produkcyjnych w jeden kontener przeznaczony na eksport. Usługa ta jest idealna dla firm posiadających wiele zakładów produkcyjnych lub dostawców, którzy chcą usprawnić swoją logistykę.

 • Łączenie towarów od wielu dostawców

  • Sprawna konsolidacja towarów z różnych fabryk w jeden kontener.
  • Zmniejsza liczbę przesyłek i koszty z nimi związane.
 • Korzyści dla firm

  • Upraszcza proces logistyczny minimalizując liczbę przesyłek.
  • Zwiększa ogólną wydajność łańcucha dostaw i zmniejsza koszty transportu.

Zarządzanie zapasami

Efektywne zarządzanie zapasami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania optymalnych stanów magazynowych i zapewnienia terminowej realizacji zamówień. Na Niezłe, stosujemy zaawansowane systemy śledzenia zapasów i najlepsze praktyki, aby pomóc firmom efektywnie zarządzać zapasami.

 • Zaawansowane systemy śledzenia zapasów

  • Wykorzystując najnowocześniejszą technologię, nasze systemy śledzenia zapasów zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w poziom zapasów, lokalizacje i ruchy.
  • Zapewnia to dokładną ewidencję zapasów, minimalizuje ryzyko braków lub nadmiernych zapasów oraz zwiększa ogólną efektywność łańcucha dostaw.
 • Jak zarządzanie zapasami może obniżyć koszty i poprawić wydajność

  • Utrzymując optymalny poziom zapasów, firmy mogą obniżyć koszty utrzymania, uniknąć braków w magazynie i poprawić wskaźniki realizacji zamówień.
  • Efektywne zarządzanie zapasami pomaga również w identyfikowaniu i eliminowaniu nieefektywności w łańcuchu dostaw, co prowadzi do oszczędności kosztów i poprawy wydajności operacyjnej.

Międzynarodowe usługi magazynowe

Dantful International Logistics rozszerza swoje wyjątkowe usługi magazynowania poza Chiny, oferując solidne międzynarodowe rozwiązania spełniające globalne potrzeby naszych klientów. Nasze międzynarodowe usługi magazynowania mają na celu skrócenie czasu wysyłki, obniżenie kosztów i usprawnienie globalnego łańcucha dostaw. Oto kluczowe elementy naszych międzynarodowych usług magazynowania:

Wirtualne magazynowanie zagraniczne

Autonomiczne wirtualne magazynowanie za granicą Usługa umożliwia przedsiębiorstwom działanie tak, jakby były fizycznie obecne na rynkach zagranicznych, bez konieczności dokonywania znacznych inwestycji kapitałowych. Usługa ta jest idealna dla firm, które chcą poszerzyć swój zasięg rynkowy bez konieczności zakładania fizycznych magazynów za granicą i zarządzania nimi.

 • Definicja i korzyści

  • Magazynowanie wirtualne polega na korzystaniu z obiektów stron trzecich w celu zarządzania zapasami i ich dystrybucji.
  • Korzyści obejmują obniżone koszty ogólne, szybsze wejście na rynek i możliwość skalowania operacji w zależności od popytu.
 • Jak pomaga to w skróceniu czasu i kosztów wysyłki

  • Dzięki umieszczeniu zapasów bliżej klientów końcowych wirtualne magazynowanie znacznie skraca czas i koszty wysyłki.
  • Usługa ta pozwala także na sprawniejsze zarządzanie zwrotami i wymianami międzynarodowymi.

Zagraniczne centra dystrybucyjne

Nasz strategicznie zlokalizowany zagraniczne centra dystrybucyjne mają na celu ułatwienie sprawnej dystrybucji towarów na różne rynki międzynarodowe. Centra te są wyposażone w zaawansowaną technologię i infrastrukturę do obsługi dużych ilości zapasów i zapewnienia terminowych dostaw do klientów.

Magazyn celny

Składowanie celne to wyspecjalizowana usługa, która pozwala przedsiębiorstwom na przechowywanie towarów bez konieczności natychmiastowego płacenia ceł i podatków. Usługa ta zapewnia znaczne korzyści finansowe i operacyjne, szczególnie dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem międzynarodowym.

 • Wyjaśnienie składowania celnego

  • Składy celne to bezpieczne miejsca składowania, w których towary mogą być przechowywane pod kontrolą celną do czasu, aż będą gotowe do powrotnego wywozu lub dopuszczenia do użytku krajowego.
 • Korzyści takie jak odroczone płatności celne i podatkowe

  • Korzystając ze składów celnych, firmy mogą odroczyć cła i podatki do czasu sprzedaży towarów lub wyprowadzenia ich z magazynu.
  • Może to skutkować poprawą przepływu środków pieniężnych i zmniejszeniem obciążeń finansowych.

Specjalne usługi magazynowania

Dantful International Logistics rozumie, że niektóre towary wymagają specjalistycznych rozwiązań w zakresie przechowywania, aby zachować ich jakość i bezpieczeństwo. Nasze specjalne usługi magazynowania mają na celu zaspokojenie wyjątkowych potrzeb tych towarów, zapewniając ich przechowywanie w optymalnych warunkach. Oto główne usługi jakie oferujemy:

Magazynowanie chłodnicze

Autonomiczne magazynowanie chłodnicze usługi zapewniają środowiska o kontrolowanej temperaturze do przechowywania towarów łatwo psujących się. Usługa ta jest niezbędna dla takich branż jak żywność i napoje, farmaceutyka i biotechnologia.

 • Technologie stosowane w chłodniach

  • Zaawansowane systemy chłodnicze i technologie monitorowania temperatury zapewniają przechowywanie towarów w ściśle określonych temperaturach.
  • Aby zachować integralność przechowywanych towarów, istnieją systemy zasilania rezerwowego i protokoły awaryjne.
 • Branże czerpiące korzyści z chłodni

  • Żywność i napoje: Zapewnienie świeżości i bezpieczeństwa łatwo psujących się produktów.
  • Farmaceutyka: Utrzymywanie skuteczności leków i szczepionek wrażliwych na temperaturę.
  • Biotechnologia: Ochrona integralności próbek i produktów biologicznych.

Magazynowanie w kontrolowanej temperaturze

Autonomiczne magazynowanie z kontrolowaną temperaturą usługi zapewniają stabilne środowisko dla towarów, które wymagają określonych zakresów temperatur, ale nie muszą być przechowywane w ujemnych temperaturach. Usługa ta jest idealna do przechowywania przedmiotów takich jak kosmetyki, chemikalia i niektóre urządzenia elektroniczne.

 • Znaczenie kontroli temperatury w magazynowaniu

  • Utrzymanie stałej temperatury zapobiega uszkodzeniom i degradacji wrażliwych towarów.
  • Zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi produktów wrażliwych na temperaturę.
 • Przykłady towarów wrażliwych na temperaturę

  • Kosmetyki: Zachowanie jakości i trwałości produktów kosmetycznych.
  • Chemikalia: Zapobieganie reakcjom chemicznym i zachowanie stabilności chemikaliów przemysłowych.
  • Elektronika: Ochrona wrażliwych komponentów przed uszkodzeniami spowodowanymi temperaturą.

Magazynowanie towarów niebezpiecznych

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych wymaga specjalistycznych obiektów i ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Nasz magazynowanie towarów niebezpiecznych usługi zapewniają bezpieczne przechowywanie takich materiałów, minimalizując ryzyko dla ludzi i mienia.

 • Stosowane środki bezpieczeństwa

  • Obiekty są wyposażone w zaawansowane systemy tłumienia pożaru, środki zabezpieczające i protokoły reagowania w sytuacjach awaryjnych.
  • Personel jest przeszkolony w zakresie postępowania z materiałami niebezpiecznymi i przestrzegania odpowiednich przepisów.
 • Przepisy i zgodność

  • Nasze praktyki magazynowania są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów niebezpiecznych.
  • Regularne inspekcje i audyty zapewniają ciągłą zgodność i bezpieczeństwo.

Usługi magazynowania o wartości dodanej

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku firmy potrzebują czegoś więcej niż tylko podstawowych usług magazynowania, aby pozostać na czele. Dantful International Logistics dostrzega tę potrzebę i oferuje szereg usług magazynowania o wartości dodanej, zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności, elastyczności i ogólnej wartości Twojego łańcucha dostaw. Usługi te wykraczają poza tradycyjne rozwiązania w zakresie przechowywania i zapewniają dodatkowe korzyści, takie jak większa dokładność zamówień, krótszy czas realizacji i lepsza prezentacja produktów. Oto najważniejsze usługi o wartości dodanej, które oferujemy:

Usługi odbioru/dostawy

Autonomiczne usługi odbioru i dostawy zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezproblemowych, kompleksowych rozwiązań logistycznych. Oferujemy opcje odbioru i dostawy na żądanie dostosowane do Twoich konkretnych wymagań.

 • Opcje odbioru i dostawy na żądanie

  • Elastyczny harmonogram dostosowany do potrzeb biznesowych.
  • Śledzenie i aktualizacje w czasie rzeczywistym zapewniają przejrzystość i niezawodność.
 • Korzyści dla Klienta

  • Usprawnione operacje i skrócony czas obsługi.
  • Większe zadowolenie klientów dzięki terminowym i dokładnym dostawom.

Sortowanie towarów

Wydajny sortowanie towarów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dokładności zamówień i optymalizacji procesu dystrybucji. Dzięki naszym usługom sortowania Twoje produkty zostaną posortowane zgodnie z Twoją specyfikacją i będą gotowe do natychmiastowej wysyłki lub dalszego przetwarzania.

 • Jak sortowanie może usprawnić łańcuch dostaw

  • Redukuje błędy i poprawia dokładność zamówień.
  • Przyspiesza proces realizacji, co prowadzi do skrócenia czasu dostawy.
 • Indywidualne rozwiązania w zakresie sortowania

  • Dostosowane kryteria sortowania w oparciu o rodzaj produktu, miejsce docelowe lub wymagania klienta.
  • Integracja z istniejącymi systemami w celu zapewnienia płynnego przepływu danych i operacji.

Usługi pakowania/przepakowywania

właściwy pakowanie i przepakowywanie są niezbędne do ochrony produktów i poprawy ich prezentacji. Nasze usługi pakowania oferują szereg opcji dostosowanych do Twoich potrzeb, od podstawowych opakowań ochronnych po rozwiązania zaprojektowane na zamówienie.

 • Dostępne opcje dostosowywania

  • Do wyboru różne materiały i wzory opakowań.
  • Niestandardowe rozwiązania w zakresie opakowań dostosowane do wymagań Twojej marki i produktu.
 • Znaczenie prawidłowego opakowania w ograniczaniu szkód

  • Chroni produkty przed uszkodzeniami podczas transportu.
  • Poprawia ogólne wrażenia klienta dzięki profesjonalnemu opakowaniu.

Usługi etykietowania

Dokładny i zgodny etykietowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnych operacji logistycznych i spełnienia wymogów regulacyjnych. Nasze usługi etykietowania obejmują wszystkie aspekty etykietowania produktów, od podstawowych etykiet z kodami kreskowymi po szczegółowe etykiety zgodności.

 • Rodzaje oferowanych usług etykietowania

  • Etykietowanie z kodami kreskowymi do zarządzania zapasami.
  • Etykietowanie zgodności spełniające międzynarodowe standardy.
 • Zgodność z międzynarodowymi standardami etykietowania

  • Zapewnia, że ​​Twoje produkty spełniają wszystkie niezbędne wymagania prawne.
  • Zmniejsza ryzyko opóźnień lub kar z powodu nieprzestrzegania przepisów.

Usługi montażowe

Autonomiczne usługi montażowe dodaj wartość do swojego łańcucha dostaw, dostarczając lekkie rozwiązania montażowe dla swoich produktów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego montażu produktu, czy bardziej złożonych usług tworzenia zestawów, posiadamy wiedzę i zasoby, które spełnią Twoje potrzeby.

 • Wyjaśnienie usług montażu oświetlenia

  • Obejmuje zadania takie jak montaż produktu, tworzenie zestawów i wstępny montaż komponentów.
  • Pozwala skupić się na podstawowej działalności biznesowej, podczas gdy my zajmujemy się procesem montażu.
 • Jak dodaje wartość do łańcucha dostaw

  • Obniża koszty pracy i poprawia wydajność.
  • Zapewnia spójność i jakość produktu końcowego.

Dlaczego warto wybrać Dantful International Logistics?

Wybór Dantful International Logistics na potrzeby magazynowania wiąże się z wieloma korzyściami, które wyróżniają nas na tle konkurencji. Oto kilka istotnych powodów, dla których warto z nami współpracować:

 • Kompleksowe rozwiązania

  • Od podstawowego składowania po zaawansowane usługi o wartości dodanej – oferujemy kompletny pakiet rozwiązań magazynowych dostosowanych do Twoich potrzeb.
 • Najnowocześniejsza technologia

  • Wykorzystujemy najnowsze technologie w zakresie zarządzania zapasami, śledzenia i automatyzacji, aby zapewnić maksymalną wydajność i dokładność.
 • Lokalizacje strategiczne

  • Nasze magazyny są strategicznie zlokalizowane, aby zapewnić łatwy dostęp do kluczowych rynków, skracając czas i koszty transportu.
 • Doświadczony zespół

  • Nasz zespół specjalistów ds. logistyki dysponuje wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, aby skutecznie zarządzać potrzebami magazynowymi.
 • Usługi niestandardowe

  • Rozumiemy, że każdy biznes jest wyjątkowy. Nasze elastyczne i konfigurowalne usługi są zaprojektowane tak, aby spełniać Twoje specyficzne wymagania.
 • zwiększonych zabezpieczeń

  • Nasze obiekty są wyposażone w zaawansowane środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność Twoich towarów.
 • Globalne zasięgi

  • Dzięki rozległej sieci międzynarodowych partnerów zapewniamy płynne globalne rozwiązania logistyczne, które wykraczają poza magazynowanie.
 • Podejście zorientowane na klienta

  • Nasze zaangażowanie w zadowolenie klientów motywuje nas do zapewnienia wyjątkowej obsługi i wsparcia na każdym etapie procesu magazynowania.
Niezłe
Zweryfikowane przez MonsterInsights