FRACHT MORSKI

Usługi ubezpieczenia ładunków w Chinach

Wysoce profesjonalny, ekonomiczny i wysokiej jakości produkt
Kompleksowy międzynarodowy dostawca usług logistycznych dla globalnego handlowca

Usługi ubezpieczenia ładunków w Chinach

Ubezpieczenia
OFEROWANE USŁUGI
 • Zapewnienie ochrony tym, którzy ponoszą ryzyko.

 • Ochrona interesów właściciela.

 • Zapewnienie ochrony właścicielom ładunków.

Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia ładunku jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko finansowe związane z towarami w łańcuchu dostaw. Ubezpieczenie ładunku zapewnia pełną ochronę przed utratą lub uszkodzeniem, które może powstać w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Ryzyko w transporcie obejmuje różne zdarzenia, w tym między innymi nieostrożne obchodzenie się, kolizje, przewrócenie, kradzież, niedostarczenie, wyrzucenie, średnią ogólną i klęski żywiołowe.

Ubezpieczenie ładunku może być dostosowane do ochrony towarów przewożonych drogą morską, lotniczą, ciężarówką lub koleją i może obejmować cały łańcuch dostaw dystrybucji, w tym magazynowanie i składowanie. W zależności od Twoich potrzeb, towar może być ubezpieczony w trybie natychmiastowym lub w ramach polisy cargo otwartego.

At Niezłezdajemy sobie sprawę ze znaczenia ubezpieczenia ładunku w zabezpieczeniu cennego mienia. Ściśle współpracujemy z zaufanymi ubezpieczycielami, aby zaoferować kompleksowe opcje ubezpieczenia zgodne z Twoimi wymaganiami dotyczącymi wysyłki. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu ładunku możesz być spokojny, wiedząc, że Twój ładunek jest chroniony przed nieprzewidzianymi zagrożeniami podczas całej podróży.

nieustannie pracujemy dla naszych klientów, aby osiągnąć doskonałość. Naszym ostatecznym celem jest świadczenie usług spedytorów logistyki projektowej, najbezpieczniejszych i najbardziej wydajnych usług logistycznych przy minimalnych kosztach dla naszych klientów.

Spis treści

Ubezpieczenie ładunków morskich

Ubezpieczenie ładunku morskiego jest jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia ładunku. Obejmuje ona straty lub uszkodzenia powstałe podczas transportu morskiego. Ten rodzaj ubezpieczenia jest kluczowy dla przedsiębiorstw, które w transporcie swoich towarów korzystają z dróg morskich. Zakres ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje:

 • Klęski żywiołowe: Ochrona przed klęskami żywiołowymi, takimi jak huragany, tajfuny i tsunami, które mogą potencjalnie uszkodzić lub zniszczyć ładunek.
 • Kradzież: Ubezpieczenie na wypadek kradzieży ładunku podczas transportu.
 • Ogień: Odszkodowanie za szkody spowodowane pożarami na statku.
 • Zatonięcie lub wywrócenie statku: Zabezpieczenie przed utratą ładunku w wyniku zatonięcia lub wywrócenia się statku.
 • Średnia ogólna: Zasada ta wymaga, aby wszystkie strony przedsięwzięcia morskiego podzieliły się stratami wynikającymi z poświęceń poniesionych dla dobra wspólnego.

Ubezpieczenie transportu śródlądowego

Ubezpieczenie transportu śródlądowego obejmuje ryzyko związane z transportem towarów drogą lądową, czy to ciężarówką, koleją, czy w inny sposób. Ubezpieczenie to jest niezbędne dla przedsiębiorców zajmujących się transportem towarów na terenie kraju lub drogą lądową. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje:

 • Wypadki drogowe: Ochrona przed szkodami powstałymi w wyniku kolizji pojazdów.
 • Kradzież: Ubezpieczenie na wypadek kradzieży ładunku podczas transportu.
 • Ogień: Odszkodowanie za straty spowodowane pożarami podczas transportu lądowego.
 • Ładowanie i rozładowanie: Ochrona towarów podczas procesów załadunku i rozładunku, kiedy to często towary są najbardziej narażone.

Ubezpieczenie ładunku lotniczego

Ubezpieczenie Air Cargo zostało zaprojektowane specjalnie dla towarów przewożonych drogą lotniczą. Ten rodzaj ubezpieczenia jest niezbędny dla firm wysyłających przedmioty o dużej wartości lub wrażliwe na czas. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje:

 • Katastrofy samolotów: Ochrona przed stratami spowodowanymi katastrofą lub wypadkiem lotniczym.
 • Uszkodzenia ładunku: Ubezpieczenie wszelkich uszkodzeń towaru powstałych w transporcie lotniczym.
 • Kradzież: Ochrona przed kradzieżą towaru w transporcie.
 • Postępowanie z uszkodzeniami: Ubezpieczenie szkód powstałych podczas obsługi ładunku, np. załadunku i rozładunku.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie All Risks zapewnia najbardziej kompleksową ochronę, zabezpieczając przed niemal każdym możliwym ryzykiem związanym z transportem towarów. Ten rodzaj ubezpieczenia jest idealny dla firm, które chcą maksymalnej ochrony swoich przesyłek. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje:

 • Klęski żywiołowe: Ochrona przed klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienia ziemi, powodzie i burze.
 • Kradzież: Ubezpieczenie skradzionych towarów podczas transportu.
 • Ogień: Odszkodowanie za straty spowodowane pożarami.
 • Przypadkowe uszkodzenie: Ubezpieczenie na wypadek przypadkowych uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 • Wyłączenia: Choć ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oferuje szeroki zakres ochrony, zawiera określone wyjątki. Mogą one obejmować zużycie, wrodzoną wadę (naturalny rozkład towarów) oraz ryzyko związane z wojną lub terroryzmem.

Nazwane ubezpieczenie od niebezpieczeństw

Ubezpieczenie nazwanych zagrożeń to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która zapewnia ochronę wyłącznie przed konkretnymi ryzykami wyraźnie wymienionymi w dokumencie polisy. Polisy te mają często bardziej ograniczony zakres w porównaniu z ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, ale można je dostosować tak, aby obejmowały najbardziej prawdopodobne ryzyko związane z konkretną przesyłką lub rodzajem towarów. Typowe ryzyka, które mogą być objęte tym rodzajem ubezpieczenia to:

 • Ogień: Ochrona przed stratami i szkodami spowodowanymi pożarami.
 • Kradzież: Ubezpieczenie skradzionych towarów podczas transportu.
 • Kolizja: Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku kolizji podczas transportu.
 • Określone zdarzenia pogodowe: Ubezpieczenie od niektórych klęsk żywiołowych, takich jak grad lub powódź, jeśli zostało to wyraźnie wymienione w polisie.

Ubezpieczenie nazwanych zagrożeń może być opłacalną opcją dla firm, które chcą ubezpieczyć się od określonych zagrożeń bez ponoszenia kosztów szerszej ochrony. Jednakże niezwykle istotne jest dokładne zrozumienie warunków polisy i upewnienie się, że objęte są nią najbardziej znaczące ryzyka.

Ubezpieczenie magazynu

Ubezpieczenie magazynu zapewnia ochronę towarów w czasie ich przechowywania w magazynie. Ten rodzaj ubezpieczenia jest niezbędny dla firm, których magazynowanie jest częścią łańcucha dostaw. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje:

 • Ogień: Odszkodowanie za szkody spowodowane pożarem na terenie magazynu.
 • Powódź: Ochrona przed stratami na skutek powodzi, która może być szczególnie cenna na terenach narażonych na powodzie.
 • Kradzież: Ubezpieczenie skradzionych towarów w czasie ich przechowywania w magazynie.
 • Klęski żywiołowe: Ubezpieczenie od szkód wynikających z klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi i burze.
 • Wandalizm: Ochrona przed celowymi uszkodzeniami spowodowanymi wandalizmem.

Ubezpieczenie magazynu ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka związanego z fazą przechowywania w łańcuchu dostaw, zapewniając ochronę towarów do czasu, aż będą gotowe do dalszego transportu lub dystrybucji.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Przewoźnika

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Przewoźnika obejmuje odpowiedzialność firm transportowych za utratę lub uszkodzenie towaru znajdującego się pod ich opieką. Tego rodzaju ubezpieczenie jest istotne dla przewoźników towarowych, ponieważ chroni ich przed stratami finansowymi wynikającymi z odpowiedzialności prawnej. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje:

 • Zaniedbanie: Ochrona przed szkodami powstałymi na skutek zaniedbań przewoźnika podczas transportu.
 • Wypadki: Ubezpieczenie szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych.
 • Błędy obsługi: Ubezpieczenie od szkód powstałych na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z towarem.
 • Zobowiązania kontraktowe: Ubezpieczenie spełniające zobowiązania umowne przewoźnika wobec jego klientów.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Przewoźnika jest niezbędne dla firm transportowych, aby chronić się przed potencjalnymi procesami sądowymi i stratami finansowymi wynikającymi z ich odpowiedzialności w procesie wysyłki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w logistyce

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Logistycznej obejmuje odpowiedzialność dostawców usług logistycznych za szkody lub straty powstałe podczas obsługi, przechowywania i transportu towarów. Ubezpieczenie tego typu ma charakter kompleksowy i ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw uczestniczących w różnych aspektach łańcucha dostaw. Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje:

 • Błędy obsługi: Ubezpieczenie od szkód spowodowanych błędami w obsłudze towaru.
 • Ryzyko związane z przechowywaniem: Ochrona przed zagrożeniami związanymi z magazynowaniem towarów, w tym pożarem, kradzieżą i klęskami żywiołowymi.
 • Ryzyko związane z transportem: Ubezpieczenie za szkody powstałe podczas transportu towaru.
 • Odpowiedzialność wobec osób trzecich: Ochrona przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód powstałych w procesie logistycznym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności logistycznej pomaga dostawcom usług logistycznych ograniczać złożone ryzyko związane z ich działalnością, zapewniając, że mogą zaspokoić potrzeby swoich klientów bez ponoszenia znacznych zobowiązań finansowych.

Dlaczego warto wybrać usługi ubezpieczeniowe Dantful Logistics?

 1. Szerokie opcje ochrony:

  • Dantful International Logistics oferuje szeroką gamę polis ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenie ładunku morskiego, ubezpieczenie transportu śródlądowego, ubezpieczenie ładunku lotniczego, ubezpieczenie od wszelkich ryzyk, ubezpieczenie nazwanych zagrożeń, ubezpieczenie magazynu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i ubezpieczenie od odpowiedzialności logistycznej. Dzięki temu kompleksowemu wyborowi firmy mogą znaleźć dokładnie taką ochronę, jakiej potrzebują na każdym etapie łańcucha dostaw.
 2. Indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe:

  • Dantful rozumie, że każda przesyłka i każda firma wiąże się z unikalnym ryzykiem i wymaganiami. Zapewniają rozwiązania ubezpieczeniowe dostosowane do Twojej branży, rodzaju ładunku i tras wysyłki, zapewniając optymalną ochronę Twoich towarów.
 3. Konkurencyjne premie:

  • Dzięki współpracy z wiodącymi ubezpieczycielami Dantful jest w stanie zaoferować bardzo konkurencyjne składki. Ta opłacalność pozwala firmom zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową bez obciążania budżetu.
 4. Ekspercka ocena ryzyka:

  • Zespół ekspertów Dantful przeprowadza dokładne oceny ryzyka w celu zidentyfikowania potencjalnych słabych punktów w Twoim łańcuchu dostaw. To proaktywne podejście pomaga w projektowaniu polis ubezpieczeniowych obejmujących wszystkie krytyczne ryzyka, maksymalizując w ten sposób skuteczność ubezpieczenia.
 5. Szybkie i skuteczne przetwarzanie roszczeń:

  • W niefortunnym przypadku utraty lub uszkodzenia, Dantful zapewnia sprawny i szybki proces reklamacyjny. Ich oddany zespół ds. roszczeń dokłada wszelkich starań, aby usprawnić procedurę, minimalizując przestoje i zakłócenia finansowe dla Twojej firmy.
 6. Globalna sieć i lokalna wiedza specjalistyczna:

  • Dzięki rozległej globalnej sieci i lokalnej wiedzy specjalistycznej Dantful jest dobrze przygotowany do obsługi potrzeb ubezpieczeniowych dla przesyłek międzynarodowych. Tak duży zasięg gwarantuje ochronę Twojego ładunku niezależnie od tego, gdzie się on znajduje.
 7. 24 / 7 Obsługa klienta:

  • Dantful zapewnia całodobową obsługę klienta, aby odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości i zapytania związane z ubezpieczeniem. Dzięki tej dostępności masz spokój ducha i możesz uzyskać pomoc, kiedy jej potrzebujesz.
 8. Zgodność z przepisami:

  • Dantful zapewnia, że ​​wszystkie polisy ubezpieczeniowe są zgodne z międzynarodowymi przepisami i standardami dotyczącymi transportu. Przestrzeganie wymogów regulacyjnych chroni przedsiębiorstwa przed komplikacjami prawnymi i karami finansowymi.
 9. Silne partnerstwo z renomowanymi ubezpieczycielami:

  • Dantful współpracuje z jednymi z najbardziej renomowanych ubezpieczycieli w branży, zapewniając klientom dostęp do niezawodnej i godnej zaufania ochrony ubezpieczeniowej. Te silne partnerstwa podnoszą jakość i niezawodność świadczonych usług.

Wybierając Dantful International Logisticsprzedsiębiorstwa mogą skorzystać z tych zalet i mieć pewność, że ich towary są dobrze chronione przez cały proces wysyłki, zapewniając spokój ducha i bezpieczeństwo finansowe.

Niezłe
Zweryfikowane przez MonsterInsights