FRACHT MORSKI

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie odprawy celnej

Wysoce profesjonalny, ekonomiczny i wysokiej jakości produkt
Kompleksowy międzynarodowy dostawca usług logistycznych dla globalnego handlowca

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie odprawy celnej

ODPRAWA CELNA
OFEROWANE USŁUGI
 • Licencja eksportowa na eksport

 • Autoryzacja przed wysyłką i odprawa wstępna

 • Usługi doradcze i porady

 • Wniosek o zwrot ceł

 • Odprawy importowe i eksportowe

 • Ładunek niebezpieczny/płynny/bateryjny/proszkowy do odprawy celnej

 • Elektroniczne połączenie z organami celnymi.

Odprawa celna jest krytycznym aspektem łańcucha logistycznego, jeśli chodzi o wysyłkę z Chin. Od niego zależy sprawne dostarczenie przesyłek. Na Niezłerozumiemy znaczenie odprawy celnej i traktujemy priorytetowo każdy szczegół, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Nasz wyspecjalizowany dział celny jest na bieżąco z najnowszymi przepisami prawa, regulacjami i wymogami dotyczącymi odprawy przesyłek eksportowych. Zapewniamy zachowanie wszystkich niezbędnych procedur ułatwiających terminową wysyłkę towarów importowanych i eksportowanych. Naszym celem jest przyspieszenie procesu odprawy celnej, minimalizując potencjalne opóźnienia.

Oprócz usług związanych z odprawami celnymi, zapewniamy również terminowe doradztwo naszym klientom w sprawach eksportowo-importowych. Obejmuje to pomoc w przestrzeganiu taryf, przygotowywanie raportów i maksymalizację korzyści z programów takich jak zwrot ceł. Staramy się pomóc naszym klientom czerpać maksymalne korzyści z dostępnych świadczeń i zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Dzięki naszej wiedzy w zakresie odpraw celnych i kompleksowemu wsparciu, dążymy do uproszczenia procesu importu i eksportu dla naszych klientów. Polegając na naszych usługach, przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich towary przemieszczają się sprawnie i efektywnie, zachowując jednocześnie zgodność z wymogami celnymi.

Spis treści

Deklaracja celna importowa i eksportowa

Przygotowanie i złożenie niezbędnych dokumentów: Spedytorzy odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu i składaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do zgłoszenia celnego importowego i eksportowego. Dzięki temu ładunek przejdzie przez odprawę celną sprawnie i sprawnie. Proces dokumentowania zazwyczaj obejmuje:

 • Formularze deklaracji celnych: Formularze te zawierają szczegółowe informacje na temat wysyłanych towarów i są niezbędne organom celnym do oceny i odprawy ładunku.
 • Manifest cargo: Szczegółowy wykaz całej przesyłki, zawierający ilości, opisy i wartości towarów.
 • Faktura handlowa: Dokument ten zawiera szczegóły transakcji pomiędzy eksporterem i importerem, w tym cenę, warunki sprzedaży oraz informacje dotyczące kupującego/sprzedającego.
 • Lista rzeczy do spakowania: Zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu pakowania towarów, w tym rodzaj opakowania, liczbę opakowań i ich zawartość.

Obliczanie ceł i podatków

Dokładne obliczenia i pomoc w płatnościach: Spedytorzy pomagają klientom w dokładnym obliczeniu i opłaceniu niezbędnych ceł i podatków za ich towary. Pomaga to uniknąć potencjalnych opóźnień lub kar, które mogą wyniknąć z nieprawidłowych płatności. Usługi obejmują:

 • Klasyfikacja taryfowa: Ustalenie prawidłowej klasyfikacji taryfowej towaru pomaga w obliczeniu obowiązujących ceł.
 • Szacowanie ceł i podatków: Na podstawie klasyfikacji taryfowej i wartości towaru spedytor szacuje cła i podatki.
 • Ułatwienia płatności: Zapewniają terminową płatność wszystkich ceł i podatków organom celnym, aby uniknąć opóźnień w procesie odprawy celnej.

Przegląd i przygotowanie dokumentów

Zapewnienie zgodności i dokładności: Spedytorzy zapewniają, że wszystkie dokumenty importowe i eksportowe są dokładne i zgodne z wymogami regulacyjnymi. To zawiera:

 • Świadectwa pochodzenia: Dowód, że towar został wyprodukowany w konkretnym kraju, co może mieć wpływ na stawki celne.
 • Świadectwa zdrowia: Niezbędny do importu żywności, roślin i zwierząt, poświadczający, że towary spełniają normy zdrowotne kraju importującego.
 • Licencje i pozwolenia: Zapewnienie, że wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia zostały uzyskane i ważne dla wysyłki.

Śledzenie odprawy celnej

Aktualizacje postępów w czasie rzeczywistym: Spedytorzy zapewniają śledzenie procesu odprawy celnej w czasie rzeczywistym. Na bieżąco informują swoich klientów o statusie ich przesyłek i ewentualnych problemach. To zawiera:

 • Monitorowanie postępów: Śledzenie statusu przesyłki w procesie celnym.
 • Rozwiązanie problemu: Niezwłoczne reagowanie na wszelkie problemy i zapytania zgłaszane przez organy celne.
 • Komunikacja z klientem: Regularne aktualizacje dla klienta na temat statusu jego przesyłki i wszelkich wymaganych działań.

Kontrola ładunku i kontrola bezpieczeństwa

Koordynacja i reprezentacja: Spedytorzy koordynują lub reprezentują swoich klientów podczas kontroli ładunków i kontroli bezpieczeństwa. Dzięki temu mamy pewność, że towar spełnia standardy prawne i bezpieczeństwa kraju importującego. Proces obejmuje:

 • Harmonogram inspekcji: Organizowanie kontroli towarów zgodnie z wymaganiami organów celnych.
 • Pomoc w inspekcji: Pomoc lub reprezentowanie klienta podczas procesu inspekcji.
 • Weryfikacja zgodności: Zapewnienie, że towar spełnia wszystkie wymogi prawne i bezpieczeństwa.

Wybierając niezawodnego spedytora, takiego jak Dantful International Logistics, klienci mogą skorzystać z wysoce profesjonalnej, opłacalnej i wysokiej jakości kompleksowej usługi logistyki międzynarodowej, która upraszcza i usprawnia cały proces odprawy celnej.

Komunikacja i koordynacja celna

Obsługa korespondencji z funkcjonariuszami celnymi: Krytycznym aspektem procesu odprawy celnej jest skuteczna komunikacja z urzędnikami celnymi. Spedytorzy pełnią rolę pośredników między swoimi klientami a organami celnymi, rozwiązując wszelkie problemy, które mogą pojawić się w trakcie odprawy celnej. To zawiera:

 • Rozwiązanie problemu: Szybkie reagowanie na wszelkie zapytania lub wątpliwości zgłaszane przez urzędników celnych, aby zapobiec opóźnieniom.
 • Wyjaśnienie dokumentacji: Dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień zgodnie z żądaniem organów celnych.
 • Negocjacja: Angażowanie się w negocjacje z urzędnikami celnymi w celu ułatwienia procesu odprawy celnej w przypadku pojawienia się wyzwań.
 • Reprezentacja ekspertów: Reprezentowanie klientów w rozmowach z organami celnymi w celu zapewnienia ochrony ich interesów i utrzymania zgodności.

Zwolnienie ładunku

Zapewnienie płynnego zwolnienia ładunku i późniejszej obsługi: Po zakończeniu odprawy celnej spedytorzy dbają o to, aby ładunek został zwolniony sprawnie i bez opóźnień. Wiąże:

 • Ostateczne potwierdzenie rozliczenia: Sprawdzenie, czy wszystkie formalności celne zostały pomyślnie dopełnione i czy ładunek został dopuszczony do zwolnienia.
 • Koordynacja wydania: Koordynacja z organami celnymi w celu zorganizowania terminowego zwolnienia ładunku.
 • Późniejsza organizacja transportu: Organizacja kolejnych etapów podróży ładunku, niezależnie od tego, czy będzie to dostawa lokalna, magazynowanie czy dalszy transport.
 • Powiadomienie klienta: Niezwłoczne informowanie klientów o zwolnieniu ładunku i kolejnych etapach jego podróży.

Doradztwo w zakresie zgodności

Udzielanie eksperckich porad w zakresie przepisów celnych: Poruszanie się w złożonej sieci przepisów i wymogów celnych w różnych krajach może stanowić wyzwanie dla firm. Spedytorzy oferują specjalistyczne usługi doradztwa w zakresie zgodności, aby pomóc klientom zrozumieć i przestrzegać tych przepisów. To zawiera:

 • Wytyczne regulacyjne: Zapewnienie szczegółowych wskazówek na temat konkretnych przepisów celnych i wymagań kraju docelowego.
 • Wymogi dokumentacyjne: Doradztwo w zakresie niezbędnej dokumentacji i zapewnienie, że cała dokumentacja jest dokładna i kompletna.
 • Ograniczenie ryzyka: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych ze zgodnością i zapewnienie strategii ich łagodzenia.
 • Szkolenie i edukacja: Oferowanie sesji szkoleniowych dla personelu klienta na temat przepisów dotyczących handlu międzynarodowego i najlepszych praktyk w celu zapewnienia ciągłej zgodności.

Zarządzanie opóźnieniami i rozwiązywanie sporów

Oferowanie rozwiązań w przypadku opóźnień i sporów: Opóźnienia i spory mogą wystąpić na każdym etapie procesu odprawy celnej. Spedytorzy zapewniają kompleksowe rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać tymi kwestiami i zapewnić płynną odprawę towarów. Wiąże:

 • Monitorowanie proaktywne: Ciągłe monitorowanie procesu odprawy celnej w celu wczesnego wykrywania potencjalnych opóźnień.
 • Planowanie awaryjne: Opracowanie planów awaryjnych w celu zaradzenia potencjalnym opóźnieniom i zminimalizowania ich skutków.
 • Rozstrzyganie sporów: Współpraca z organami celnymi w celu szybkiego i skutecznego rozwiązywania sporów.
 • Obsługa klienta: Zapewnianie klientom regularnych aktualizacji i wsparcia w rozwiązywaniu opóźnień i sporów, zapewniając przejrzystość i utrzymanie zaufania.

Współpracując z niezawodnym spedytorem, takim jak Dantful International Logisticsklienci mogą skorzystać z profesjonalnej, ekonomicznej i wysokiej jakości kompleksowej międzynarodowej usługi logistycznej. Dzięki temu partnerstwu ich ładunki są obsługiwane z najwyższą starannością i wydajnością, co pozwala im skoncentrować się na podstawowej działalności biznesowej.

 
Niezłe
Zweryfikowane przez MonsterInsights